Przejdź do komentarzy

Spotkanie z przedstawicielami ZIT-ów

Stan wdrażania projektów przez zielonogórski i gorzowski ZIT. Nad tym tematem pochylili się uczestnicy dzisiejszych spotkań (16.08) w Urzędzie Marszałkowskim, którym przewodziła członek zarządu Alicja Makarska. Podczas rozmów z urzędnikami z Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. omówiono realizację programów oraz napotykane trudności.

Sugestie oraz uwagi pojawiające się podczas spotkania miały charakter usprawniający współpracę. Ich celem było przyśpieszenie lub podtrzymanie poziomu certyfikacji wynikającego z harmonogramów. Wskazano obszary, w których może nastąpić przyśpieszenie. Najważniejszym usprawnieniem jest wcześniejsza weryfikacji procedur związanych z Prawem Zamówień Publicznych.