Przejdź do komentarzy

Spotkanie informacyjne skierowane do organizacji pozarządowych i podmiotów pożytku publicznego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza na spotkanie informacyjne skierowane do organizacji pozarządowych i podmiotów pożytku publicznego, które odbędzie się 8 grudnia 2017r.  w godzinach
10:00 – 13:00  w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 107 (sala 8, parter).

Podczas spotkania przedstawione zostaną możliwości wsparcia NGO z funduszy unijnych oraz budżetu Województwa Lubuskiego.

Program spotkania:

Działalność Wydziału Zamiejscowego Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Możliwości wsparcia dla NGO z Krajowych Programów Operacyjnych oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Harmonogram konkursów w ramach RPO – Lubuskie 2020.

Harmonogram konkursów ofert na realizację zadań publicznych z budżetu Województwa Lubuskiego.

Omówienie wzoru oferty na realizację zadania publicznego.

Najczęściej popełniane błędy w wypełnianiu ofert na realizację zadania publicznego.

Pytania.

Zakończenie spotkania.