Przejdź do komentarzy

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu z RPO Lubuskie 2020 w ramach podziałania 8.2.1 i 8.2.2

Szanowni Państwo,    
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące m.in. konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, które obejmują wsparcie na wyposażenie pracowni komputerowych, szkolenia dla nauczycieli oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy.
Zaprezentowane zostaną także działania samorządu dla młodzieży w ramach kampanii Młodzi On-Life.

- w Zielonej Górze 28 lutego w godzinach: 10:00-12:00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ulicy Podgórnej 7
- w Gorzowie Wlkp. 2 marca w godzinach 10:00 – 12:00 w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym przy ulicy Łokietka 23.

Program spotkań
10:00 - 10:30    Rejestracja uczestników
10:30 - 10:45    Działania samorządu województwa dla młodzieży w ramach kampanii Młodzi On-Life – Katarzyna Kozińska, Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Koordynacji Programu Młodzi On-Life
10:45 - 11:00     Możliwości  wsparcia dla szkół z programów krajowych - konsultant Sieci Punktów Informacji Funduszy Europejskich w województwie lubuskim
11:00 - 11:15      Możliwości  wsparcia  dla  szkół  z  programów współpracy transgranicznej z euroregionów - Bożena Buchowicz, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa – Nysa- Bóbr”
11:15 - 12:00      Szczegóły konkursów z poddziałania 8.2.1 (8.2.1 i 8.2.2 w Gorzowie Wlkp.) w ramach RPO-Lubuskie 2020 – Leszek    Piechowiak, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
12:00                  Zakończenie, indywidualne konsultacje

Na co można otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich?
- wyposażenie  szkół  lub  placówek  systemu  oświaty  w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty,
- podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z  narzędzi  TIK  zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego,
- kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z  uwzględnieniem  bezpieczeństwa  w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń,
- programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy poprzez naukę programowania,
- warsztaty, integracja młodzieży, wymiana partnerska między szkołami z Polski i Niemiec.

Rejestracja na spotkanie w Gorzówie Wlkp.

Rejestracja na spotkanie w Zielonej Górze