Przejdź do komentarzy

Spot promujący RPO-Lubuskie 2020 zwycięzcą Camerimage

Spot promujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 pt. „Nauka i biznes” zwycięzcą Międzynarodowego Festiwalu Camerimage w Bydgoszczy w konkursie spotów reklamowych „Fundusze europejskie w kadrze”. Ze zwycięstwa cieszy się marszałek Elżbieta Anna Polak: - Nauka i Biznes - na to stawia Lubuskie w swojej Strategii 2020. Spot pokazuje, jak wiele już udało nam się zrobić: nowoczesne parki naukowo-technologiczne i udaną współpracę w zakresie innowacji. Można śmiało powiedzieć, że jesteśmy "skazani" na Partnerstwo Nauki i Biznesu, bo w Lubuskim to związek idealny.

Film prezentuje inwestycje (dofinansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013), które dały podstawy do dalszego rozwoju regionu oraz wskazuje drogę, którą będzie podążać województwo lubuskie w latach 2014-2020, tj. ukierunkowanie na rozwój nauki i biznesu. Przedstawia losy naukowca, badacza i przedsiębiorcy (aktorzy), którzy swoją karierę związali z nauką i rozwojem nowych technologii. Poprzez pokazanie ich marzeń, dążeń i rozwoju kariery, zobrazowano rozwój ww. dziedzin w województwie lubuskim. Tło akcji stanowią istniejące obiekty, sfinansowane ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, takie jak np. Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, czy Centrum Badawczo-Wdrożeniowe „Eko-inwestycje” w Stanowicach. Bohaterowie występują w sytuacjach życiowych, w których uwidacznia się, jak ogromne znaczenie ma rozwój nauki, badań i innowacyjnych technologii oraz możliwość ich sfinansowania ze środków UE.

 

Poprzez zobrazowanie zrealizowanych inwestycji spot ma zachęcić potencjalnych beneficjentów do aplikowania o środki w ramach obecnej perspektywy finansowej. Ponadto spot stanowi źródło informacji dla mieszkańców województwa lubuskiego na temat inwestycji, jakie otrzymały wsparcie ze środków unijnych, jak również pokazuje możliwości wsparcia w ramach RPO w zakresie badań i innowacyjnych technologii na terenie województwa.

Celem filmu jest promocja funduszy unijnych przeznaczonych na rozwój nauki i biznesu w województwie lubuskim – promocja Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz potencjału innowacyjnego województwa lubuskiego.

Grupę docelową (odbiorcy spotu) stanowią potencjalni beneficjenci i beneficjenci programów unijnych, w tym przede wszystkim Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Film stanowi narzędzie promocyjne i prezentowany jest podczas spotkań/przedsięwzięć na terenie województwa lubuskiego.

Celem Konkursu jest wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami administracji publicznej zaangażowanymi we wdrażanie Funduszy Europejskich i promowanie dobrych praktyk w zakresie informowania społeczeństwa, za pomocą przekazów audiowizualnych, o korzyściach społecznych i gospodarczych związanych z wykorzystywaniem Funduszy Europejskich. Identyfikacja dobrych praktyk pozwala na podnoszenie poziomu produkcji audiowizualnych nt. Funduszy Europejskich oraz przyczynia się do dalszej profesjonalizacji działań informacyjnych i promocyjnych w tym zakresie.

Tematem przewodnim spotu jest potencjał innowacyjny województwa lubuskiego. Spot dotyczy możliwości wsparcia rozwoju nauki i biznesu w ramach funduszy unijnych, wdrażanych na terenie województwa lubuskiego, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W skład jury Konkursu weszli przedstawiciele branży marketingu i reklamy oraz twórcy filmowi:

· Magdalena Daniłoś (dziennikarka, blogerka)

 · Filip Nocny (specjalista od marketingu, trener)

· Jan Majle (copywriter, dyrektor kreatywny)

za: www.lubuskie.pl