Przejdź do komentarzy

Rusza konkurs RegioStars 2016

Celem konkursu jest identyfikacja dobrych praktyk w obszarze rozwoju regionalnego oraz wyróżnienie oryginalnych i innowacyjnych projektów, które mogą być atrakcyjne i inspirujące dla innych regionów.

Nagrody w roku 2016 będą przyznawane w pięciu kategoriach:

  • Inteligentny wzrost;

  • Zrównoważony wzrost;

  • Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu;

  • CityStar;

  • Efektywne zarządzanie.

Po wyłonieniu finałowych projektów ich przedstawiciele zostaną zaproszeni do udziału w ceremonii wręczenia nagród. Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymają puchar RegioStars oraz certyfikat, który będzie wręczony przez Komisarz ds. Polityki Regionalnej – Corinę Creţu oraz przewodniczącego jury RegioStars. Ponadto dla każdego zwycięskiego projektu zostanie wyprodukowany krótki film, który zostanie opublikowany w Internecie, a następnie rozpropagowany w mediach społecznościowych. Wyniki będą również opublikowane w broszurze wydawanej przez Komisję Europejską, a także zamieszczone na stronie Inforegio w internetowej bazie najlepszych praktyk.

Tegoroczna ceremonia rozdania nagród RegioStars odbędzie się 11 października 2016 r. podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

Aplikacje muszą być przekazywane bezpośrednio za pomocą formularza on-line na platformie RegioStars, która będzie dostępna od 15 lutego do 15 kwietnia.

W razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się drogą mailową: regiostars2016@iservice-europa.eu.

Więcej informacji znajdą Państwo na oficjalnej witrynie poświęconej konkursowi RegioStars: http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/regio-stars-awards/.