Przejdź do komentarzy

RPO w walce ze smogiem

Samorząd województwa będzie wspierał działania antysmogowe lubuskich miast. Sukcesem zakończyły się bowiem negocjacje z Komisją Europejską. - Udało nam się przeprowadzić bardzo skutecznie rozmowy z Komisją Europejską, która zaakceptowała nowe działanie w ramach RPO. tj. 10 mln zł na wymianę pieców w gospodarstwach indywidualnych i domach jednorodzinnych. Do tej pory nie było takiego wsparcia, a teraz jest to informacja pewna, możemy to realizować jeszcze w tym roku - wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.

Stanowisko w sprawie działań na rzecz poprawy jakości powietrza przyjął 20 listopada ubiegłego roku sejmik województwa. Obecnie zarząd opracowuje program w tym zakresie. Jak podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak, wsparciem tym będą mogły być objęte m.in. działania „antysmogowe” miasta Zielona Góra. Radni miasta przyjęli bowiem w lutym uchwałę dot. wymiany pieców przez mieszkańców. -  Miasto Zielona Góra rozpoczynając swój projekt w tym roku założyło dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł. Początkowo zakładaliśmy, że będzie to kwota wystarczająca po to, żeby program ruszyć. Te nakłady byłyby zwiększane w kolejnych latach. Już też widać, że będzie prawdopodobnie za mało. Dlatego te informacje pani marszałek ratują nasz program, albo też powodują, że będzie on realny – wyjaśnia przewodniczący rady  miasta Adam Urbaniak.

Marzena Toczek/ Biuro Prasowe