Przejdź do komentarzy

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

W połowie czerwca ruszyły pierwsze konkursy z RPO. Ogłaszanie większość z nich odbywa się szybciej niż wcześniej planowano. To efekt dobrych decyzji Zarządu Województwa i sprawnej pracy kadry obsługującej Program. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom Lubuszan.

W czerwcu ogłoszono  konkurs w ramach działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Dodatkowo  przeprowadzany jest nabór pozakonkursowy w ramach osi VI działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, gdzie m.in.  można ubiegać się o dotację na własną działalność gospodarczą, kursy, szkolenia. Środkami tymi dysponują  Powiatowe Urzędy Pracy.

Ponadto w ramach nowego harmonogramu wprowadzono już kolejne konkursy, które odbędą się w III oraz IV kwartale. To np. poddziałanie 8.2.1 – środki  trafią m.in. na  realizację programów edukacyjnych szkół, 3.2.1 efektywność energetyczna w ramach budynków użyteczności publicznej w tym wykorzystanie instalacji OZE .

Ponadto Zarząd Województwa postanowił także wesprzeć osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i wcześniej niż planowano ogłoszony zostanie konkurs 7.5. W harmonogramie zaplanowano także postepowanie w ramach poddziałania 9.2.1. w zakresie kompleksowej rewitalizacji.

W roku 2015 r. ogłoszone zostaną 24 nabory wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym.

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO-Lubuskie na 2015 rok (02.06.2015r.)