Przejdź do komentarzy

RPO – Lubuskie 2020: Przyśpieszenie lubuskich szpitali

zdjecie ze spotkaniaWczoraj ZIT-y, dziś (30.03) lubuskie szpitale. W Zielonej Górze zakończył się drugi dzień cyklu spotkań z beneficjentami RPO – Lubuskie 2020, któremu przewodniczy członek zarządu Alicja Makarska. Do rozmów w urzędzie marszałkowskim zasiedli przedstawiciele lecznic z Gorzowa Wlkp., Torzymia i Zielonej Góry.

Podobnie jak wczoraj rozmowy dotyczyły przeglądu poszczególnych projektów. Omawiano stan zaawansowania prac oraz najbliższe plany i działania (w ujęciu kwartalnym 2017 i 2018 r.). Dyskusja dotyczyła również technicznych aspekty związanych z problemami beneficjentów, w rozwiązaniu których starali się pomóc dyrektorzy departamentów merytorycznych urzędu marszałkowskiego.

Ze względu na konieczność przyśpieszenia procesu certyfikacji środków, przekonywano beneficjentów, aby w miarę możliwości dążyli do zwiększenia tempa prac nad poszczególnymi projektami, a także dokonali przeglądu planowanych harmonogramów realizowanych inwestycji.

Dodajmy, że jedno z dzisiejszych spotkań dotyczyło również projektu termomodernizacji budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze. W kolejnych dniach do rozmów nad projektami realizowanymi w ramach RPO – Lubuskie 2020 zasiądą m.in. Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze.