Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu zamkniętego nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/17

Informujemy, iż w dniu 10 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy.

W ramach dostępnej alokacji tj. 10 000 000,00 PLN dofinansowanie otrzymał tylko jeden projekt o wartości wnioskowanego dofinansowania 5 054 206,25  PLN, który spełnił wszystkie kryteria dostępu i otrzymał największą liczbę punktów. Pozostała kwota alokacji tj. 4 945 793,75 PLN nie była wystarczająca aby dofinansować kolejne projekty z listy rankingowej.

Informujemy, iż zgodnie z regulaminem konkursu Zarząd Województwa Lubuskiego ma możliwość zwiększenia alokacji przewidzianej na konkurs i przyznania dofinansowania dla kolejnych projektów zgodnie z listą ocenionych projektów w sytuacji, gdy w postępowaniu konkursowym, z uwagi na wyczerpanie środków, dofinansowania nie uzyskał projekt, który spełnił kryteria wyboru projektów
i uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów. Zwiększenie alokacji na konkurs możliwe jest po rozstrzygnięciu konkursu.

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz skład KOP.

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład KOP