Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu zamkniętego nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo
Informujemy, iż w dniu 9 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy.

W ramach dostępnej alokacji tj. 8 000 000,00 PLN dofinansowanie trzymał tylko jeden projekt o wartości wnioskowanego dofinansowania 3 112 275,00 PLN, który spełnił wszystkie kryteria dostępu i otrzymał największą liczbę punktów. Pozostała kwota alokacji tj. 4 887 725,00 PLN nie była wystarczająca aby dofinansować kolejne projekty z listy rankingowej.

Informujemy, iż zgodnie z regulaminem konkursu Zarząd Województwa Lubuskiego ma możliwość zwiększenia alokacji przewidzianej na konkurs i przyznania dofinansowania dla kolejnych projektów zgodnie z listą rankingową w sytuacji, gdy w postępowaniu konkursowym, z uwagi na wyczerpanie środków, dofinansowania nie uzyskały projekty, które spełniają kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów. Zwiększenie alokacji na konkurs możliwe jest po rozstrzygnięciu konkursu.

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz skład KOP.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład KOP