Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/17

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/17 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 16.08.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej
dla konkursu nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/17, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż projekt który wpłynął na ogłoszony konkurs nie otrzymał dofinansowania. Szczegółowa informacja o wyniku oceny została przesłana do Projektodawcy pocztą tradycyjną.

 

Załączniki:

1. Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów.