Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo!

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/17 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 08.08.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/17, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w załączeniu przekazuje listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz informacje o składzie KOP.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład Komisji Oceny Projektów