Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/16

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/16 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 25.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/16, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w załączeniu przekazuje listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu.

Załącznik:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLB.06.07.00-IZ.00-00-08-K01/16.

Skład Komisji Oceny Projektów