Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K02/16

Szanowni Państwo,

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K02/16 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 14.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K02/16, przekazujemy listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu

Lista projektów wybranych do dofinansowania.