Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcia konkursu Nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo!

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/16 w dniu 21.09.2016, poprez przyjęcie Uchwały przez Zarząd Województwa Lubuskiego, żaden z wnioskowanych projektów złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe nie otrzymał dofinansowania. W związku z tym, szczegółowe informacje dotyczące wyników konkursu zostaną przekazane projektodawcom pocztą tradycyjną w najbliższym czasie.