Przejdź do komentarzy

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Szanowni Państwo,

19 grudnia br. w Dzienniku Ustaw RP (poz. 2367) ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zgodnie z §9 rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 3 stycznia 2018 r.