Przejdź do komentarzy

Rezygnacja z ogłoszenia w sierpniu br. konkursu dla Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ IV, RPO – L2020

Szanowni Państwo!

            Uprzejmie informujemy, iż w związku z planowanymi zmianami RPO – Lubuskie 2020 w dniu 20 lutego 2018 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zrezygnowaniu z przeprowadzenia zaplanowanego w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2018 rok na wrzesień br. naboru w ramach OP 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałanie 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ IV. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych, na kwotę 1 100 000,00 zł.