Przejdź do komentarzy

Rezygnacja z ogłoszenia w lutym br. konkursu dla Działania 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia, Typ I, RPO – L2020

Szanowni Państwo!

            Uprzejmie informujemy, iż w związku z planowanymi zmianami RPO – Lubuskie 2020 w dniu 6 lutego 2018 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zrezygnowaniu z przeprowadzenia zaplanowanego w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2018 rok na marzec br. naboru w ramach  OP 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia, Typ I. Kompleksowe wsparcie zagrożonych utratą zatrudnienia pracowników przedsiębiorstw, pracowników zwolnionych, osób odchodzących z rolnictwa, na kwotę 2 500 000,00 zł.