Przejdź do komentarzy

Rezygnacja z ogłoszenia w kwietniu br. konkursu Nr RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/17 dla Poddziałania 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Gorzów Wielkopolski, Typ I-IV, na kwotę ok. 600 000,00 zł, RPO - L2020.

Szanowni Państwo!

            Uprzejmie informujemy, iż na wniosek IP ZIT MOF Gorzowa Wlkp. w dniu 11 kwietnia 2017 roku Zarząd Województwa Lubuskiego (ZWL) podjął decyzję o rezygnacji z ogłoszenia zaplanowanego do przeprowadzenia w maju 2017 roku, na kwotę ok. 600 000,00 zł konkursu Nr RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/17 dla Poddziałania 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Gorzów Wielkopolski, Typ I-IV.

            Instytucja Pośrednicząca ZIT MOF GW wniosek uzasadniła faktem, iż uwolnione środki w ramach Poddziałania 8.2.2 zostaną wykorzystane do zwiększenia wartości projektu Nr RPLB.08.02.02-08-001/16 pn. „Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze gmin MOF Gorzowa Wlkp.”