Przejdź do komentarzy

Publikacja map potrzeb zdrowotnych

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Zdrowia opublikowało kolejny pakiet map potrzeb zdrowotnych. Przedmiotowy pakiet dedykowany jest dla 30 grup chorób, o których mowa m.in. w Krajowych ramach strategicznych. Policy paper na rzecz ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Przedmiotowa mapa – w podziale na województwo lubuskie – dostępna jest pod adresem MZ: http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/wojewodztwo-lubuskie/.

Ministerstwo Zdrowia jednocześnie informuje, iż na kolejnym Komitecie Sterującym, planowanym na koniec I kwartału 2017 r. planuje przeprowadzić proces wnioskowania z ww. map, aby uzgodnić i przyjąć aktualizację rekomendacji dla kryteriów wyboru projektów w ramach PI 9 – Infrastruktura zdrowotna.