Przejdź do komentarzy

Przyspieszenie z czerwca na kwiecień 2018 r. naboru dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach - ZIT Zielona Góra, Typ. I, RPO - L2020.

Szanowni Państwo!

            Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20 marca 2018 roku, na wniosek Instytucji Pośredniczącej ZIT MOF Zielonej Góry, Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przyspieszeniu z czerwca na kwiecień 2018 roku naboru w ramach Poddziałania 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra, Typ. I. Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe.