Przejdź do komentarzy

Przesunięcie terminu naboru wniosków w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO-Lubuskie 2020

25 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu naboru wniosków w ramach konkursu z Poddziałania 1.3.1 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych (projekty poza formułą ZIT). Ogłoszenie konkursu nastąpi do 30 września 2016 r., rozpoczęcie naboru wniosków 31 października, a zakończenie naboru 16 listopada br.

Powyższa decyzja spowodowana jest faktem, iż potencjalni beneficjenci wskazują IZ na potrzebę realizacji w ramach niniejszego Poddziałania projektów w formule "zaprojektuj-wybuduj". Niemniej jednak procedury dla całej Osi Priorytetowej I RPO Lubuskie 2020, zawarte w Instrukcji Wykonawczej nie przewidywały realizacji tego typu projektów.

W związku z powyższym, w celu umożliwienia aplikowania o środki w ramach niniejszego Poddziałania wszystkim zainteresowanym, Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu ogłoszenia konkursu.