Przejdź do komentarzy

Przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu z sierpnia na październik 2017 roku w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne, Typ I - V, RPO - L2020.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16 sierpnia 2017 roku, Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął decyzję o przesunięciu z sierpnia na październik br. terminu ogłoszenia konkursu w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne, Typ I - V, na kwotę ok. 10 mln zł, z terminem naboru wniosków od 20 do 27 listopada 2017 roku, z uwagi na trwające prace związane z ukończeniem badania ewaluacyjnego pn. Diagnoza usług społecznych w powiatach województwa lubuskiego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, które jest warunkiem ogłoszenia niniejszego naboru.

Ostateczna kwota naboru dla przedmiotowego Działania będzie uzależniona od kursu euro, aktualnego na miesiąc poprzedzający ogłoszenie konkursu.