Przejdź do komentarzy

Przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu z Poddziałania 1.4.2 RPO-Lubuskie 2020

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 8 marca 2016 roku, w dniach od 9 marca 2016 roku do 31 marca 2016 roku przeprowadzone zostaną konsultacje Planu Inwestycyjnego i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego.

Z uwagi, iż ogłoszenie naboru w ramach Osi 1. Gospodarka i innowacje Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp., Typ I. Promocja gospodarcza regionu, zaplanowane warunkowo w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2016 rok na kwiecień br., jest uzależnione od przyjęcia przedmiotowego dokumentu, ogłoszenie konkursu w miesiącu marcu br. nie jest możliwe.

Wobec powyższego ogłoszenie konkursu dla przedmiotowego Poddziałania, zostaje przesunięte do czasu zakończenia konsultacji i przyjęcia przez Zarząd Województwa Lubuskiego ww. dokumentu.