Przejdź do komentarzy

Przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu w ramach Działania 4.2 Gospodarka odpadami, RPO - L2020.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku, konkurs w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, na kwotę ok. 24 000 000,00 zł, zostanie ogłoszony w lipcu br., z  terminem naboru wniosków od 7 do 18 sierpnia br. Ostateczna wartość konkursu będzie uzależniona od kursu euro aktualnego na miesiąc ogłoszenia naboru.