Przejdź do komentarzy

Przesunięcie terminu naboru wniosków z marca br. na czerwiec 2018 roku dla Działania 3.4 Kogeneracja, Typ I-II, RPO – L2020

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 6 marca 2018 roku, konkurs w ramach Osi Priorytetowej 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Kogeneracja, Typ I. Budowa źródeł skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej lub przebudowa jednostek wytwórczych na układy skojarzeniowe oraz Typ II. Budowa przyłączeń do sieci, którego nabór zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2018 rok zaplanowano do przeprowadzenia w dniach 23 - 30 marca 2018 roku, na kwotę ok. 14 mln zł, zostanie ogłoszony w maju br., z terminem naboru wniosków w czerwcu br. Ostateczna wartość konkursu będzie uzależniona od kursu euro aktualnego na miesiąc ogłoszenia naboru.