Przejdź do komentarzy

Przesunięcie terminu naboru wniosków w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Typ III – Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy

24 października 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu naboru wniosków w ramach konkursu dla Działania 1.2 Rozwój  przedsiębiorczości, Typ III – Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy. Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2017 rok nabór wniosków na w/w konkurs został zaplanowany w okresie 23 - 30 listopada 2017 r. Decyzją Zarząd Województwa Lubuskiego nabór wniosków został przesunięty na 15 grudnia - 29 grudnia br.

            Powyższa decyzja Zarządu spowodowana jest nowelizacją ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa) oraz koniecznością dokonania zmian w dokumentach określających system realizacji RPO – Lubuskie 2020.