Przejdź do komentarzy

Przesunięcie terminu naboru wniosków w ramach Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 23 sierpnia 2016 r. podjął decyzję
o przesunięciu z września 2016 r. na listopad 2016 r. terminu naboru wniosków w ramach Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
(z wyłączeniem e-zdrowia), zaplanowanego w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie
w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2016 rok. Tym samym konkurs zostanie ogłoszony w październiku 2016 roku, a nie jak pierwotnie zakładano w miesiącu sierpniu 2016 roku.