Przejdź do komentarzy

Przesunięcie terminu naboru wniosków w ramach Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości

22 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu naboru wniosków w ramach konkursu dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, Typ I Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości oraz Typ II Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB, który zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2016 rok miał zostać ogłoszony do końca listopada br.

Powyższa decyzja spowodowana jest koniecznością dokonania zmiany kryteriów wyboru projektów oraz zmiany zapisów SZOOP RPO-L2020.

Powyższe prace powinny zakończyć się w I połowie grudnia br., po czym niezwłocznie nastąpi ogłoszenie konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/16.