Przejdź do komentarzy

Przesunięcie ogłoszenia konkursu nr RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/18 dla Poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, RPO – L2020

Szanowni Państwo!

            Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20 lutego 2018 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu ogłoszenia naboru wniosków w ramach Poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Przedmiotowy konkurs zostanie ogłoszony niezwłocznie po zaakceptowaniu kryteriów wyboru projektów.