Przejdź do komentarzy

Przedłużenie oceny zgodności ze Strategią ZIT MOF w ramach konkursu nr RPLB.01.03.03-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo!

Informujemy, że ze względu na obszerny zakres wniosku aplikacyjnego oraz szeroki zakres dokumentacji poddawanej weryfikacji ocena projektu pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF została wydłużona. Ocena dokonywana jest przez Instytucję Pośredniczącą ZIT MOF Zielona Góra.

 

Informacja o terminie zakończenia ww. oceny zostanie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej niezwłocznie po jej zakończeniu.