Przejdź do komentarzy

Przedłużenie oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż termin przeprowadzenia oceny formalnej wniosków, złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 Osi Priorytetowej 2 „Rozwój cyfrowy" Działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego", które pozytywnie przeszły weryfikację wstępną, został przedłużony do dnia 3 lutego 2016 r. z uwagi na konieczność wyjaśnienia kwestii e-zdrowia w trzech projektach złożonych przez szpitale.