Przejdź do komentarzy

Program szkoleniowy realizowany za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (POP EFS) prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż z dniem 1 stycznia 2016 roku ustala obligatoryjny program szkoleniowy dla osób uczestniczących w procesie wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO-L2020. Program składa się z następujących szkoleń:

  1. Kwalifikowalność wydatków,
  2. Ocena projektów – Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.

Program szkoleniowy realizowany jest za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (POP EFS) prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju.

Zgodnie z dokumentem Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, po upływie 30 dni od włączenia szkoleń do obligatoryjnego programu szkoleniowego, osoby powoływane przez właściwą instytucję do Komisji Oceniającej Projekty (KOP) albo do oceny projektu pozakonkursowego będą musiały posiadać certyfikat potwierdzający realizację wskazanych wyżej szkoleń.