Przejdź do komentarzy

Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego

15 maja 2018 r.  Zarząd Województwa Lubuskiego wprowadził zmiany do Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego (PRT WL). Zmiana PRT WL dotyczy aktualizacji załączników do dokumentu, które są zestawieniem planowanych do realizacji inwestycji kolejowych.

Wprowadzono zmiany w zakresie:

•             Etapowania inwestycji - zrezygnowano z etapowania inwestycji na linii 358, natomiast wprowadzono podział na dwa etapy inwestycji na linii 203 (Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej, Etap II - działania inwestycyjne).

•             Szacunkowego kosztu całkowitego zadań - zmieniono szacunkowy koszt całkowity Modernizacji linii kolejowej nr 358 z 62 mln na 69,80 mln zł.

•             Terminów realizacji projektów - w związku z wprowadzonymi zmianami w etapowaniu inwestycji podano nowe terminy realizacji poszczególnych zadań.

 

 

Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego