Przejdź do komentarzy

Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego

13 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego wprowadził zmiany do Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego (PRT WL). Zmiana PRT WL dotyczy aktualizacji załączników do dokumentu, które są zestawieniem planowanych do realizacji inwestycji drogowych i kolejowych.

Wprowadzono zmiany w zakresie:

  • Kosztów poszczególnych zadań,
  • Długości poszczególnych inwestycji,
  • Terminów realizacji (w tym uzyskiwanych pozwoleń i decyzji).
  • Etapowania inwestycji,
  • Zmiany długość inwestycji (kilometraż początkowy i końcowy).

Program Rozwoju Transportu ZWL 08.02.2018