Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (aktualizacja)

Szanowni Państwo

W dniu 27 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zaktualizowany Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (PRI). Zmiana dokumentu wynikała z zakończonych prac nad prognozą oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla PRI.

Koniec tego procesu pozwala spełnić warunek wstępny ex-ante dla Celu Tematycznego 1 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie 2014-2020. Ocena oddziaływania na środowisko nie ingerowała w treść merytoryczną PRI, tym samym nie miała wpływu w sam sposób przeprowadzonego procesu przedsiębiorczego odkrywania.

PRI ma charakter operacyjno-wdrożeniowy i został ustanowiony w celu realizacji dokumentów strategicznych na poziomie europejskim, krajowym i przede wszystkim strategii rozwoju regionu. Pozwala na włączenie do systemu innowacji wyłonionych na drodze procesu przedsiębiorczego odkrywania, obszarów inteligentnych specjalizacji wraz ze schematem ich wdrożenia w regionie.

 

Do pobrania:

PRI

Załącznik nr 1 do PRI

Załącznik nr 2 do PRI