Przejdź do komentarzy

Pożyczki w ramach poddziałania 1.5.2 Rozwój sektora MŚP - instrumenty finansowe RPO - L2020

Szanowni Państwo!

W ramach Osi Priorytetowej 1 „Gospodarka i innowacje” Priorytetu Inwestycyjnego 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie1.5.2 Rozwój sektora MŚP – instrumenty finansowe, realizowany jest projekt pn. „Lubuski Filar 2020, wspierający mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które realizują inwestycje na terenie województwa lubuskiego. Pożyczki ze środków unijnych wspierają rozwój i przyczyniają się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw m.in. poprzez finansowanie:

- zakupu maszyn, sprzętu produkcyjnego;

- inwestycji związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych;

- wprowadzenia nowych produktów dla firmy lub utworzenie nowych miejsc pracy;

- inwestycji na rozszerzenie działalności.

Z otrzymaniem wsparcia nie wiążą się dodatkowe opłaty lub prowizje, a oprocentowanie pożyczki jest stałe w skali roku.

 

Lubuskie firmy mogą skorzystać z dwóch produktów:

Małej pożyczki – o wartości jednostkowej do 500 tys. zł

Dużej Pożyczki – o wartości jednostkowej od 500 000,01 zł do 2 mln zł.

 

Wsparcie finansowe udostępniane jest lubuskim przedsiębiorcom przez Pośredników finansowych, wymienionych w tabeli, która obrazuje ich aktywność w okresie od listopada 2017 r. do czerwca 2018 r.  Szczegółowe informacje na temat pożyczek można otrzymać bezpośrednio u Pośredników Finansowych oraz na następujących stronach internetowych:

http://pozyczkiecdf.pl/

http://fundacja.zary.pl/fundusz-rozwoju-przedsiebiorczosci/pozyczki-dla-przedsiebiorcow/

https://www.pfp.com.pl/c5kdn_pozyczki_dla_przedsiebiorstw.htm

http://www.lfp.region.zgora.pl/

 

Pożyczki w ramach poddziałania 1.5.2 Rozwój sektora MŚP - instrumenty finansowe RPO - L2020