Przejdź do komentarzy

Powołanie Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020

17 marca 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

W składzie nowo powołanego Komitetu Monitorującego obecni są przedstawiciele strony samorządowej, rządowej oraz partnerów spoza administracji, reprezentujący środowisko akademicko – naukowe, organizacje pozarządowe, organizacje związkowe i organizacje pracodawców. Rolę doradczą pełnić będą przedstawiciele Komisji Europejskiej. W składzie obecni są również obserwatorzy, reprezentujący różne środowiska, których opinie stanowić będą wsparcie w pracach Komitetu.

 

SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO

 

ZAKRES ZADAŃ