Przejdź do komentarzy

Ponowne uruchomienie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra oraz Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22 listopada 2016 roku, Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o uruchomieniu ponownego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra oraz Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

Powyższe nabory wniosków zostaną ogłoszone do końca listopada br.

Informacja na ten temat zostanie opublikowana na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na Portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl)