Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP zaprasza do analizy dziedzin priorytetowych dla rozwoju polskiej gospodarki

Szanowni Państwo,
Na prośbę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości PARP chcielibyśmy zaprosić przedsiębiorców do nowej inicjatywy związanej z wyłonionymi dla naszego kraju 17 inteligentnymi  specjalizacjami, które są wspierane i monitorowane pod kątem ich potencjału rozwojowego dla naszej gospodarki oraz ze względu na ich udział we wsparciu ze środków publicznych. Badanie „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” jest wspólnym przedsięwzięciem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii  i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a jednym z  elementów tego projektu jest SMART PANEL, czyli badanie potencjału innowacyjnego polskich przedsiębiorców. Najważniejszym celem tego badania, realizowanego przez PARP, jest wyłonienie  nowych obszarów/dziedzin, które mogą stać się nowymi specjalizacjami krajowymi.

Będziemy bardzo zobowiązani za Państwa pomoc w identyfikacji nowych specjalizacji. Wiąże się to z jednorazowym wypełnieniem ok. 20-minutowej ankiety, do której link znajduje się poniżej:

https://ankiety.parp.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=KIS_2_ALL

Osoby, które odpowiedzą na ankietę, zgodnie z informacją z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, otrzymają w podziękowaniu atrakcyjne publikacje książkowe i audiobooki do wyboru.

Ponadto, przedstawiciele firm, które zostaną zidentyfikowane jako działające w obszarach o wysokim potencjale rozwojowym, będą zapraszani na spotkania oraz warsztaty, w trakcie których będą mieli okazję poznać inne firmy i instytucje (badawcze, naukowe) działających w danym obszarze. Spotkania będą służyły wypracowaniu – we współpracy z ekspertami – pomysłów na wspólne przedsięwzięcia oraz rekomendacji dotyczących sposobów wsparcia przedsiębiorstw ze środków publicznych.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety do 19 lutego br. i z góry bardzo dziękujemy za poświęcenie nam swojego czasu.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z p. Dorotą Frączek z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości PARP (tel.: 22 432 83 50, mail: dorota_fraczek@parp.gov.pl).