Przejdź do komentarzy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP zaprasza do analizy dziedzin priorytetowych dla rozwoju polskiej gospodarki

Szanowni Państwo,
Na prośbę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości PARP chcielibyśmy zaprosić przedsiębiorców do nowej inicjatywy związanej z wyłonionymi dla naszego kraju 17 inteligentnymi  specjalizacjami, które są wspierane i monitorowane pod kątem ich potencjału rozwojowego dla naszej gospodarki oraz ze względu na ich udział we wsparciu ze środków publicznych. Badanie „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” jest wspólnym przedsięwzięciem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii  i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a jednym z  elementów tego projektu jest SMART PANEL, czyli badanie potencjału innowacyjnego polskich przedsiębiorców. Najważniejszym celem tego badania, realizowanego przez PARP, jest wyłonienie  nowych obszarów/dziedzin, które mogą stać się nowymi specjalizacjami krajowymi.

Będziemy bardzo zobowiązani za Państwa pomoc w identyfikacji nowych specjalizacji. Wiąże się to z jednorazowym wypełnieniem ok. 20-minutowej ankiety, do której link znajduje się poniżej:

https://ankiety.parp.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=KIS_2_ALL

Osoby, które odpowiedzą na ankietę, zgodnie z informacją z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, otrzymają w podziękowaniu atrakcyjne publikacje książkowe i audiobooki do wyboru.

Ponadto, przedstawiciele firm, które zostaną zidentyfikowane jako działające w obszarach o wysokim potencjale rozwojowym, będą zapraszani na spotkania oraz warsztaty, w trakcie których będą mieli okazję poznać inne firmy i instytucje (badawcze, naukowe) działających w danym obszarze. Spotkania będą służyły wypracowaniu – we współpracy z ekspertami – pomysłów na wspólne przedsięwzięcia oraz rekomendacji dotyczących sposobów wsparcia przedsiębiorstw ze środków publicznych.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety do 19 lutego br. i z góry bardzo dziękujemy za poświęcenie nam swojego czasu.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z p. Dorotą Frączek z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości PARP (tel.: 22 432 83 50, mail: dorota_fraczek@parp.gov.pl).