Przejdź do komentarzy

Pokaż swój projekt! Weź udział w ogólnopolskiej akcji „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”!

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w V edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich, która odbędzie się w dniach 11-13 maja 2018 r. Jest to ogólnopolska akcja, która promuje projekty finansowane z Funduszy Europejskich. Warunkiem uczestnictwa jest udostępnienie społeczeństwu efektów swoich projektów w postaci specjalnej, korzystnej oferty np. darmowe wejście, zniżka lub zwiedzanie zaplecza niedostępnego na co dzień dla odwiedzających.

Główną korzyścią z udziału w akcji jest nie tylko ogólnopolska i regionalna promocja, ale też możliwość wzmocnienia wizerunku podmiotów w nią zaangażowanych. Dni Otwarte Funduszy Europejskich corocznie skupiają  prawie 1000 wydarzeń, które łącznie odwiedza około 200 tysięcy uczestników. Akcja zwyciężyław prestiżowym konkursie European Public Communication Award 2016 na najlepszą europejską kampanię publiczną.

Wszystkie wydarzenia, które odbędą się w tym roku w ramach Dni Otwartych, zostaną przedstawione na stronie: www.dniotwarte.eu, tam również dostępny jest regulamin akcji. Do udziału w zaplanowanych wydarzeniach zachęcać będzie kampania promocyjna w mediach tradycyjnych i Internecie (media społecznościowe, blogerzy, vlogerzy) oraz dystrybuowane przez organizatorów materiały promocyjne. Akcja posiada swój logotyp oraz gotowe do powielenia szablony materiałów promocyjnych.

Zachęcamy do organizacji wydarzeń, udostępnienie szerokiej publiczności zrealizowanego przedsięwzięcia, otwarcie miejsc na co dzień niedostępnych, czy przygotowanie innych atrakcji, które zachęcą Lubuszan do lepszego poznania Funduszy Europejskich.

W przypadku chęci uzyskania informacji proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Informacji i Promocji w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, pod numerem tel. 68 45 65 521 oraz 68 45 65 311.