Przejdź do komentarzy

Podsumowanie zakończonych konsultacji propozycji dokumentu „Opis wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie lubuskim w ramach RPO - Lubuskie 2020”.

Szanowni Państwo,

w związku z zakończonymi 2 października 2016r. konsultacjami dokumentu „Opis wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie lubuskim w ramach RPO - Lubuskie 2020” przedstawiamy poniżej podsumowanie przeprowadzonych konsultacji społecznych.

W trakcie konsultacji wpłynęło 15 uwag i zapytań zgłoszonych przez 1 podmiot.

W toku prac nad zgłoszonymi uwagami IZ RPO przychyla się do 3 propozycji, które mają na celu doprecyzowanie zapisów w dokumencie. Pozostałe uwagi zostały uznane za niezasadne, bądź szczegóły zostaną doprecyzowane zarówno w dokumentacji  konkursowej jak i w drodze wzajemnych porozumień z operatorami wybranymi w drodze konkursu. IZ RPO ustosunkowało się również do wszystkich pytań dotyczących dokumentu, nie stanowiących propozycji jego modyfikacji.

Poniżej zamieszczono szczegółowe odniesienie się do zgłoszonych uwag.

link