Przejdź do komentarzy

Plany Działania na rok 2016 dla poszczególnych Działań i Poddziałań w ramach RPO - Lubuskie 2020

Szanowni Państwo,

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 12 kwietnia 2016 r. zatwierdził Plany Działania na rok 2016 dla poszczególnych Działań i Poddziałań w ramach Osi Priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, 7. Równowaga społeczna i 8. Nowoczesna edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Poniżej zamieszczamy ww. dokumenty:

Plan działania na rok 2016 OP6

Plan działania na rok 2016 OP7

Plan działania na rok 2016 OP8