Przejdź do komentarzy

Plan Inwestycyjny i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego przyjęty

Szanowni Państwo!

 

W dniu 26 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Plan Inwestycyjny i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego (PIiPG WL). Jest to dokument, który w swoich założeniach pozwala na koncentrację wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020), w następujących obszarach:

  • tworzenia i rozbudowy terenów inwestycyjnych;
  • przedsięwzięć w zakresie promocji gospodarczej przedsiębiorstw oraz regionu;
  • wspierania rozwoju przedsiębiorczości poprzez tworzenie i rozbudowę inkubatorów przedsiębiorczości.

Podejmowane, na jego podstawie działania mają doprowadzić do świadomego i aktywnego planowania i zarządzania procesami rozwoju regionalnego. Dokument ma służyć bardziej skutecznemu wydatkowaniu środków Programu oraz realizacji przedsięwzięć efektywniejszych gospodarczo i finansowo przez beneficjentów w ramach RPO-L2020. W kontekście społecznym, ma przyczynić się do szybszego i lepszego jakościowo rozwoju przedsiębiorczości w regionie i wzrostu zatrudnienia. Natomiast w kontekście gospodarczym, będzie wpływać na zasady lokalizacji terenów inwestycyjnych oraz internacjonalizacji lubuskich przedsiębiorstw, co ma przyczynić się do ich rozwoju.

 

W załączeniu:

Plan Inwestycyjny i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego