Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zatwierdzony przez Komitet Monitorujący RPO-L2020

Dokument

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

pdf 1.19 MB
Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zatwierdzony przez Komitet Monitorujący RPO-L2020 (załącznik do Uchwały nr 18/KM RPO-L2020/2015
Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 30 grudnia 2015 r.).

Załączniki (1)

Załączniki do Planu Ewaluacji RPO-Lubuskie 2020

7z 2.42 MB