Przejdź do komentarzy

Pierwsze uchwały komitetu monitorującego RPO-Lubuskie 2020

22 maja br. odbyło się I posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, na którym przegłosowano przyjęcie następujących uchwał:

- uchwała nr 1/KM RPO-L2020/2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego RPO-L2020;

- uchwała nr 2/KM RPO-L2020/2015 w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Osi Priorytetowej X;

- uchwała nr 3/KM RPO-L2020/2015 w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS;

- uchwała nr 4/KM RPO-L2020/2015 w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9);

- uchwała nr 5/KM RPO-L2020/2015 w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9).

Poniżej zamieszczamy załączniki do ww. uchwał:

  Regulamin Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020

 Kryteria wyboru projektów Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Osi Priorytetowej X

  Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS

  Kryteria formalne mające zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9)

  Kryteria merytoryczno-horyzontalne mające zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9)