Przejdź do komentarzy

Pieniądze na szkolenia dla przedsiębiorstw – uzyskaj informacje i pomoc specjalistów z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Zielona Góra, 28.11.2016 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na indywidualne spotkania dla przedsiębiorców, firm szkoleniowych oraz podmiotów potencjalnie zainteresowanych pełnieniem roli operatora bonów szkoleniowych w ramach działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Link do szkolenia