Pieniądze na przedszkola – szkolenie dla beneficjentów RPO

W środę 12 lipca w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się kolejne szkolenie dla beneficjentów poświęcone planowanym do ogłoszenia konkursom RPO. Tym razem dotyczyło ono edukacji przedszkolnej, a konkretnie działania 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT. Do pisania projektów i składania wniosków zachęcał również Wicemarszałek Województwa Romuald Gawlik.

W trakcie szkolenia, pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawili zagadnienia związane z kryteriami wyboru oraz kwalifikowalnością wydatków. Ważnym punktem spotkania było też omówienie najczęściej występujących we wnioskach błędów, które prowadzą do odrzucenia projektów.

Poniżej znajdują się prezentacje ze szkolenia:

Regulamin i kryteria poddziałania 8.1.1

Kwalifikowalność wydatków

Najczęściej występujące błędy we wnioskach aplikacyjnych

Przykładowy wniosek o dofinansowanie projektu