Przejdź do komentarzy

PARP rejestrował lubuskich przedsiębiorców

W poniedziałek 28 listopada br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Chrobrego w Zielonej Górze przedsiębiorcy oraz instytucje szkoleniowe z województwa lubuskiego mogli uzyskać wpis do Bazy Usług Rozwojowych dzięki Mobilnemu Punktowi Rejestracji prowadzonemu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Baza Usług Rozwojowych to internetowa baza zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu oraz innych usług, dzięki którym przedsiębiorstwa i ich pracownicy rozwijają swoje kompetencje. Administratorem portalu jest PARP.

Pracownicy PARP pomagali firmom szkoleniowym i doradczym oraz przedsiębiorcom zapoznać się  z systemem oraz zarejestrować w Bazie Usług Rozwojowych. Eksperci PARP wspierali obecne na spotkaniu podmioty nie tylko w uzupełnieniu formularza rejestracyjnego tzw. Karty Podmiotu, ale także na miejscu dokonywali weryfikacji danych przedstawianych przez firmy szkoleniowe. Efektem była możliwość uzyskania wpisu do Bazy Usług Rozwojowych w ciągu jednej wizyty.

Dlaczego opłaca się być w Bazie Usług Rozwojowych?

Warunkiem skorzystania z usług rozwojowych dofinansowanych w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania jest rejestracja podmiotu oraz wybór usług zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych. Wymóg rejestracji w BUR dotyczy także wszystkich instytucji szkoleniowych, które chcą świadczyć usługi rozwojowe dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Lubuskie 2020.