Przejdź do komentarzy

Ostatni dzień spotkań z beneficjentami

 Dzisiejsze (03.04) spotkanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich zakończyło czterodniowy cykl rozmów z beneficjentami RPO – Lubuskie 2020, któremu od środy (29.03) przewodziła członek zarządu Alicja Makarska. W tym czasie do urzędu marszałkowskiego zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele lubuskich szpitali oraz ZIT-ów. Wszystko po to, aby dokonać przeglądu inwestycji unijnych prowadzonych przez lubuskie instytucje.

W ciągu kilku dni przeprowadzono łącznie kilkanaście spotkań, w których udział - oprócz pracowników urzędu marszałkowskiego - wzięli również udział wicemarszałkowie: Romuald Gawlik i Stanisław Tomczyszyn. Rozmowy dotyczyły stanu zaawansowania inwestycji prowadzonych przez beneficjentów. Omówiono także najbliższe plany i działania (w ujęciu kwartalnym 2017 i 2018 r.).

Dyskusja dotyczyła również technicznych aspektów związanych z problemami beneficjentów, w rozwiązaniu których starali się pomóc dyrektorzy departamentów merytorycznych urzędu marszałkowskiego. Sporo miejsca poświęcono możliwościom przyśpieszenia prac nad poszczególnymi projektami. W tym celu beneficjenci byli proszeni, np. o dokonanie przeglądu planowanych harmonogramów inwestycji.

W ciągu czterech dni do rozmów w urzędzie marszałkowskim zasiedli przedstawiciele: szpitali w Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp. i Torzymiu, delegacje lubuskich ZIT-ów oraz żarsko- żagańskiego obszaru funkcjonalnego, a także dyrektorzy jednostek podległych urzędowi marszałkowskiemu.